فرمایشات راهگشای مقام معظم رهبری بمناسبت روز 19 دی در دیدار با مردم انقلابی قم بار دیگر تیزبینی دیدبان بصیر انقلاب اسلامی را متذکر گردید.

ایشان با اشراف مثال زدنی خود و احاطه بی بدیل برمباحث فکری و استراتژیک بار دیگر، پیشاپیش دشمن را خلع سلاح کرده و گرای عملیات آینده دشمن را به فرماندهان و افسران عرصه نبرد فرهنگی یا همان جنگ نرم اعلام کردند.

وقتی از حلقوم تمام حنجره های بیگانه یک حرف و یک صدا بیرون می آید و همگی بر طبل «انتخابات آزاد» می کوبند و در داخل نیز برخی دوستان (که تجربه ثابت کرده همیشه خطرشان برای نظام کمتر از دشمنان نبوده) دانسته و ندانسته همین کلام را ترجیع بند ادبیات خود کرده اند، انسان در می یابد که بازهم خبرهایی هست و در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری خوابهای پریشانی برای ملت انقلابی ایران دیده اند.

دامن زدن به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به بهانه های مختلف و با دست های متعدد و از دیگر سو تکرار بحث انتخابات آزاد نمی تواند بدون محاسبه باشد در حالیکه در طول 34 سال عمربابرکت انقلاب اسلامی تمام انتخابات ها آزادانه و متکی به رای مردم بوده است.

اینجاست که بار دیگر باید جبهه شکر برآستان حق تعالی بسائیم و خدارا شکر گزاریم بر نعمت عظیم ولایت که با روشنگریها و تذکرات بموقع در بزنگاه های حساس راه را از چاه برما می نماید.

و صد البته که شکر عملی این نعمت ایستادگی بر آرمان های امام(ره) و انقلاب اسلامی و خون مطهر شهدا و پیروی و اطاعت محض از فرامین و اوامر ولایت مطلقه فقیه و شخص مقام معظم رهبری است.

بارخدایا بار دیگر با تو تجدید عهد می کنیم که لحظه ای از تعقیب نگاه نافذ ولایت فقیه بازنمانیم و تا آخرین نفس براین عهد پایدار بمانیم و از تو میخواهیم که در این مسیر ما را ناصر و یاور باشی که ان تنصرالله ینصرکم...