اگر خوب به برنامه سفرهای رهبر معظم انقلاب نگاه کنیم چیزی جز یک رزمایش

عظیم در میدان نبرد فرهنگی یا همان جبهه جنگ نرم نخواهیم دید. فرمانده بصیر

و تیزبین با شناسایی درست تحرکات دشمن در میدان نبرد و رصد نقاط قوت و

ضعف جبهه خودی و دشمن حرکتی را انجام میدهد که البته برای دشمنان بسیار

پرمعنا و مفهوم است و اگر نیروهای جبهه خودی نیز دقت کافی داشته باشند افق

نگاه ژرف فرمانده خود را دریافته و در آن راستا قدم بر خواهند داشت.

رفتن اینچنین بدون هیچ حائلی در میان سیل جمعیت مشتاق و عموم مردم،

مساله ایست که هیچ زمامداری در دنیا در حال حاضر قادر به انجام آن نیست و

اگر هست فقط یک نمونه! بیاورند. واین همان آزادی و مردم سالاری اسلامی است

که آقا به صراحت تمام اعلام کردند آنرا قبول داریم ولی لیبرال دموکراسی را نه!

حالا بگذار حشره های موذی! مثل بی بی سی فارسی همه ظرفیت رسانه ای

و هنری خود را بکار بگیرند تا خللی در این حرکت عظیم مردمی ایجاد بشود، زهی

خیال باطل.

دیدار با علما و روحانیون به عنوان پرچمداران نهضت بصیرت افزایی و اشاعه تفکر

اسلام ناب، دیدار با خانواده های گرانقدر شهیدان، میراث داران و صاحبان حقیقی

انقلاب، زیارت مزار شهدا و دیدار با بسیجیان و رزمندگان و ادامه دهندگان راه

شهدا و... .

آیا این جز تعیین و ارائه نقشه راه در میدان نبرد فرهنگی چیز دیگری است؟

آیا این نشان دادن معبرها و راهکارها و کمینهای دشمنان و تشریح میدان

نبرد نیست؟ آیا جز این است که فرماندهی آگاه نیروهای فرهنگی اش را

به خط کرده و سان میبیند و آماده باش میدهد تا در شبیخون دشمن غافلگیر

نشوند؟ بر این حرکت عظیم فرهنگی، معنوی و مردمی متشکل از راهبر و

فرمانده آگاه و نیروهای مطیع و عاشق و بصیر، در برابر دیدگان از حدقه درآمده

دشمنان اسلام و انقلاب علیرغم تلاشهای فراوان و پر هزینه شان چه نامی

میتوان نهاد؟ جز « رزمایش قدرت نرم انقلاب اسلامی » در جبهه جنگ نرم.

خدای را بر نعمت ولایت شکر گذاریم که او خود بهتر میداند رسالتش (هدایت

فکری و فرهنگی جامعه اسلامی) را بر عهده چه کسی بگذارد/انعام 124 .