اگر 32 سال پیش آن امام سفر کرده، حرفهایی می زد و افقهای روشنی را

در دوردستها با نگاه نافذش تعقیب می کرد، خیلیها شاید باور نمیکردند و یا

لااقل آنها را دست نیافتنی میدیدند و یا آنها را حمل بر روح حماسی آن بزرگوار

میکردند و یا... . اما بودند عده ای که دل در گرو نفوذ کلامش داشتند و سر

در پای فرمانش و آنچنان شد که باید... .

وقتی او از خودکفایی حرف زد، وقتی از شکستن هیمنه استکبار جهانی خبر

داد، وقتی صدای شکستن استخوانهای ابرقدرت کمونیستی جهان را گوشزد

کرد، زمانی که از تشکیل هسته های حزب الله در سراسر دنیا به همراهی

بسیجیان و پابرهنگان جهان اسلام دم زد، وقتی راه آزادی قدس شریف را به

انگشت اشاره هدف گرفت، وقتی از حکم نابودی غده سرطانی منطقه پرده

برداشت، زمانی که وعده بیداری سراسری جهان اسلام را میداد، وقتی که

نابودی صدام و صدامیان را در خشت خام میدید و در لفافه از جنایات آینده آل سعود

خبر میداد که «ما از اینها نخواهیم گذشت!» وقتی که از فتنه های فتنه گران

در آینده خبر میداد، زمانی که دل  نگران آینده انقلاب بود و میگفت: «من در میان

شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد»

و وقتی که رمز پیروزی و مصون ماندنمان را در پشتیبانی از ولایت فقیه میدید و ...

و هزاران نمونه دیگر که آن پیر روشن ضمیر و عبد صالح خدای متعال میدید و

اشاره میکرد و رهنمود میداد و عکس العملهای مختلف افراد و جریانها و ...

که هر کسی از ظن خود یار او می شد.

ولی امروز تمام جهان وعده ها و دیدگاههای الهی آن عارف واصل وآن پیر طریق

را به عین الیقین مشاهده میکنند و متحیر... .

اما آیا خمینی رفت و این راه به انتها رسید؟آیا دیگر از آن بارقه های درخشان

و آن نگاههای تیز بین و ژرف نگر خبری نیست؟

هیهات و هرگز!! مگر میشود خمینی، آن حق بین روشن جان روشنگر، در

این راه دشوار، موالیان و یاران خود را تنها بگذارد؟

نه، خمینی زنده است، هست و همچنان راه و طریق را با همان درایت و

با همان بصیرت و با همان شجاعت به ما نشان میدهد.

چشم بگشا! نمی بینی که وعده بیداری اسلامی که محقق شده است

را به بیداری جهانی در قلب اروپا پیوند میزند؟ نمی بینی که چگونه بر

پیشرفت همراه با عدالت تاکید میکند؟ دیدی که بر پایه ریزی تمدن

عظیم اسلامی و شکستن مرزهای علم و دانش اصرار کرده و حرکت

جهاد گونه را نشانه رفته است؟

شنیدی که فرمود هویت ما با خمینی گره خورده است و بی او اصلا

کسی ما را نمیشناسد؟ آنجا که فرمود:« این انقلاب، بی نام خمینی

در هیچ جای جهان شناخته شده نیست».

پس شک نکن! خمینی زنده است، چون راه او زنده است، چون

طلایه دار هست، چون ولایت فقیه هست، چون خامنه ای هست.

آری هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق... .