ما نمک نشناس نیستیم، حق شناسی و معرفت و همراهی را هم بخوبی می شناسیم

و البته آنرا بارها و بارها ثابت کرده ایم در انقلاب،در جنگ،در تحریمها و در فتنه ها.

با خمینی و یارانش و با خامنه ای و یارانش. حتی تا آخرین لحظات هم رعایت حال

بعضیها را کرده ایم و حتی هنوز هم... . آری ما به نجابت و حیاء و حق شناسی

شهره ایم،از قرنها پیش،از صدر اسلام،از اول انقلاب وتا... قیام مهدی(عج).

اما این دلیل نمی شود از حق بگذریم،خدا نیاورد آن روز را که برای رفاقت و دوستی

از حق بگذریم که اگر چنین شد چه فرقی داریم ما با اهل کوفه؟ چه فرقی داریم با مردم

مدینه بعد از پیامبر(ص)؟ بله صحابه محترمند ولی حق از ایشان محترمتر است.

اصحاب انقلاب محترمند ولی انقلاب ، ارزشهایش و مردم انقلابی از همه محترمترند. یعنی ما، همانهایی که 

کرارا معرفت و پایبندیمان به ارزشها و اسلام و انقلاب و منسوبین به آن را ثابت کردیم.

مایی که حرفها و تهمتها را شنیدیم،سیلی و کتکها را خوردیم، جانباز و آزاده و شهید

دادیم،سختیها را تحمل کردیم،محرومیتها را بجان خریدیم و... فقط و فقط به عشق دین،

به عشق امام،به عشق رهبر و به عشق ولایت. نه چیز دیگر، اینرا همه می دانند،

بارها و بارها هم گفتیم و فریاد زدیم ونشان دادیم،اما گویا برخی نمی بینند و یا... .

ما مردم، عاشق و مطیع و دلباخته و فدایی ولایتیم.

و فقط و فقط با کسانی و تا زمانی که مطیع بی چون و چرای امر ولی فقیه باشند

همراه و همدل و همسو هستیم و لا غیر. واین قبلا به همه ثابت شده است.

اصلا حکم قرآن کریم است و ما درس آموخته مکتب قرآنیم، آنجا که در شریفه65

از سوره مبارکه مائده می فرماید: « سوگند به پروردگارت ای پیامبر(ص) که به تو

ایمان نمی آورند مگر زمانی که تو را «حاکم» بین خودشان قرار دهند و از آنچه تو

حکم کنی حتی در دلشان! نیز ناراحت نباشند و تسلیم محض تو باشند».

ما اینرا می فهمیم، حتی اگر در دلت هم ذره ای خلل ایجاد شد، حتی اگر حرفی

نزدی،حتی اگر سکوت کردی( آه از این سکوت که چه فجایعی را در طول تاریخ رقم

زده است؟) حتی اگر...

دیگر چیزی نمی گویم،که چه بگویم؟ که چه بشود؟ که بغضم بترکد و دشمن شاد

بشویم؟

فقط اینرا می گویم والاترین واجب الهی که بالاتر از هر عمل واجب و نافله ای است

اطاعت محض از ولی امر است، اینرا همه می دانند اما عمل به آن سخت است،

می دانیم سخت است ولی یک یا علی(ع) می خواهد. خود دانی! « فقط زبان

شماتت اغیار را بر ما مگشا!... عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا... .