گذشت زمان عاملی است که حوادث و رویدادهای تاریخی ومهم را از طراوت و شادابی اولیه دور کرده

و آنها رابه بوته فراموشی سپرده و از افکار و اذهان دور میسازد.

 برای همین تکرار و یاد آوری رویدادهای مهم در زندگی نوع بشر مساله ای اساسی و رایج بوده

تا آنجا که یاد آوری و تذکر در تمامی فرهنگها یکی از اصول اساسی و مهم در تربیت نفوس به شمار می رود.

این مساله در فرهنگ غنی اسلام نیز که نشات گرفته از تعالیم انبیا عظام علیهم السلام

در جهت تربیت آحاد بشر به آداب الهی است مورد تائید و تاکید قرار گرفته است.

 قران کریم به بحث تذکر، تکرار و یاد آوری به طور و‍یژه توجه نموده است:فذکر انما انت مذکر‍،سوره غاشیه آیه 21

در تعالیم عالی تشیع تکرار و تذکر برخی حوادث تاریخی،رمز بقا و جاودانگی این فرهنگ پایدار را آشکار

ساخته است،از آن جمله زنده نگه داشتن یاد و خاطره حماسه جاویدان عاشورای حسینی است.

نقل است که از شیعه زیرکی پرسیدند این همه شور و نوحه و شیون و خرج و سر و صدا در عزای

امامی که قرنها از شهادت خونین و مظلومانه او و یارانش گذشته از چه روست؟

آن صاحب بصیرت پاسخ داده بود که شیعیان از عدم تکرار و تذکر و سر و صدا درباره

رویدادی تاریخی بسیار متضرر شده و نه تنها شیعه که همه اسلام و تمام انسانیت

دچار خسران دائمی و همیشگی شدند،آن حادثه عظیم و رویداد بزرگ و تاریخی،

ماجرای غدیر خم و تعیین علی بن ابیطالب علیه السلام به جانشینی و خلافت بعد از

رسول مکرم اسلام است،ما ریشه تمام انحرافات بعد از پیامبر[ص] و همه عقب ماندگیهای

امت اسلامی و تمامی مظالم و خونهای بناحق ریخته شده تاریخ را در همین به

فراموشی سپرده شدن غدیر خم می دانیم.

لذا در مورد عاشورا وضع را به گونه ای دیگر رقم زدیم تا بار دیگر دشمنان حقیقت در اصل حادثه

و حماسه عاشورا تشکیک نکنند آنچنان که اصل رویداد اساسی غدیر خم را منکر شدند.

بر همین اساس است که امامان اهل بیت علیهم السلام غدیر خم را عید الله الاکبر و بزرگترین عید اسلامی شمرده اند.

و بر همین اساس علمای بزرگ شیعه همواره بر زنده نگه داشتن غدیر خم و خواندن وآموختن

خطبه غدیریه پیامبر[ص] به فرزندان شیعه تاکید کرده و بر اکرام و احترام سادات علوی و فاطمی توصیه نموده اند.

بزرگداشت غدیر خم و برپایی جشنها وشادیها و ابراز ارادت به نوادگان امیر مومنان علیه السلام

در حقیقت وسیله ای است تا این رویداد عظیم ازگزند حیله و تهاجم فتنه گران و منحرفان 

مصون مانده و آثار تعلیمی و تربیتی آن در نسلهای بشر جاری و ساری باشد.

دهه مبارکه ولایت بر ولایتمداران راستین تهنیت باد.